NIB

Nekdanji zaposleni

Andreja Kavčič Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Po izobrazbi sem univ. dipl. biologinja. Diplomsko nalogo sem opravljala na Inštitutu za biokemijo MF v Ljubljani, kjer sem preučevala izražanje fuzijske beljakovine GFP-RGP-1 v celicah CHO.

Za doktorsko nalogo bom raziskovala razvoj percepcije in oddajanja vibracijskih signalov, ki se prenašajo preko podlage, pri larvah različnih razvojnih stadijev stenic vrste Nezara viridula.