NIB

Nekdanji zaposleni

Maja Kos Kramar Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Leta 2009 sem diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana mikrobiologinja. Zadnja tri leta delam kot mlada raziskovalka pod mentorstvom izr. prof. dr. Valentine Turk.

 

PODROČJE RAZISKAV

Področje mojih raziskav je usmerjeno v proučevanje asociacij mikroorganizmov z drugimi planktonskimi organizmi, še posebno med bakterijami in meduzami. Pomemben cilj mojega dela je raziskati prisotnost bakterij na površini meduz in z metodami molekularne biologije ter mikrobiološkimi tehnikami, dobiti vpogled v strukturo bakterijske združbe, ki se razvije na površju. Z izvedbo laboratorijskih eksperimentov želim oceniti vlogo te bakterijske združbe. Dodatno želim podrobneje proučiti v kolikšnem obsegu lahko pride do sprememb v sestavi bakterijske populacije v okolju zaradi konstantne prisotnosti meduz. Z navedenim želim prispevati k boljšemu poznavanju procesov v obalnih morjih in zaprtih območjih, ki so prizadeta z masovnim pojavom meduz.

 

SODELOVANJA

Sodelovala sem pri izdelavi zbirke bakterijskih morskih izolatov (mesečno vzorčenje tekom dveh let), ki predstavljajo genetski potencial za okoljske in biotehnološke aplikacije.