NIB

dr. Janja Francé

Working place: višja strokovno raziskovalna sodelavka

Telephone number: 059 23 29 34
Email: janja.france@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

Problematika škodljivih cvetenj alg

Nacionalni monitoring ekološkega in kemijskega stanja morja