NIB

doc. dr. Barbara Breznik

Working place: znanstvena sodelavka, vodja delovne enote

Telephone number: 059 23 28 81
Email: barbara.breznik@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka


Raziskovalna področja
Biologija in biokemija raka; matične celice; napredi celični in živalski modeli za raziskave raka; možganski tumorji; proteolitični encimi; biološki označevalci; imunoterapija

Izobrazba
•    Doktorica znanosti (2018), Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefan
•    Magistra farmacije (2013), Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

Delovne izkušnje
•    Podoktorska raziskovalka na University of California Los Angeles, ZDA (2020-2021)
•    Asistentka z doktoratom na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo (2018-sedaj)
•    Gostujoča raziskovalka na Academic Medical Center, University of Amsterdam, Nizozemska (2017)
•    Mlada raziskovalka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo (2013-2018)

Projekti
•    Podoktorski ARRS projekt Z3-187O »Vpliv mezenhimskih matičinih  celic na  odpornost glioblastoma na terapijo«, nosilka, spletna stran http://projects.nib.si/gliostemcell/ (2019-2021)
•    Bilateralni projekt ARRS USA Bl-US/19-21-021 z Univerzo v Kaliforniji Los Angeles (UCLA) »Naravne celice ubijalke v imunoterapiji glioblastoma”, nosilka (2019-2021)
•    ARRS raziskovalni program P1-0245 »Ekotoksikologija, toksikogenomika in karcinogeneza«, Nacionalni inštitut za biologijo, vodja prof. Tamara Lah Turnšek, spletna stran http://www.nib.si/projektinib?view=project&id=157 (2019-2024)
•    projekt Evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija TRANS-GLIOMA »Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme«, koordinator Medicinska fakulteta UL, spletna stran https://www.ita-slo.eu/sl/TRANS-GLIOMA, https://www.facebook.com/TransGlioma/ (2017-2020)

Pedagoška dejavnost
•    Asistentka na področju Biologije celice, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2018)
•    Izvajalka vaj pri predmetih Biologija raka (Biotehniška fakulteta UL) in Biokemija raka (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
•    Delovna mentorica in somentorica diplomskih in magistrskih nalog na FFKT in BF UL

Bibliografija
•    COBISS   
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200406_115107_36319.html
•    RESEARCHGATE
https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Breznik2
•    GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?hl=sl&authuser=1&user=Gl2o_IEAAAAJ

Članstva
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) – članica EORTC PathoBiology Group (PBG); Slovensko farmacevtsko društvo; Slovensko biokemijsko društvo; namestnica člana upravnega odbora v EU akciji COST 16119 »In vitro 3-D total cell guidance and fitness«