NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Maja Opalički Slabe Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

  • Dodiplomski študij Okolje: Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica. Diplomsko delo (2013): Podzemna vodna favna kot indikator hidrogeoloških lastnosti kraškega vodonosnika (mentorja: prof. dr. Anton Brancelj, dr. Nataša Mori)
  • Doktorski študij Znanosti o okolju: Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica. Doktorska disertacija (2019): Regionalna biodiverziteta in sezonska dinamika bakterijskih združb v kraških izvirih po Sloveniji (mentor: prof. dr. Anton Brancelj)

Raziskovalna dejavnost:

V sklopu diplomskega in doktorskega dela sem se ukvarjala s preučevanjem podzemne vodne favne in mikroorganizmov v kraških izvirih. Trenutno pa sem koordinatorka projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja, s katerim želimo širši javnosti predstaviti pomen biodiverzitete.

Izpis bibliografije (COBISS)