NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Neža Koron Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Znanje jezikov: angleško, nemško 

Izobrazba: 

− 2003 – 2008: Univerzitetni študijski program mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, zaključen z diplomskim delom: 'Bentoške pretvorbe živega srebra v prehodih med oksičnim in anoksičnim okoljem v Tržaškem zalivu

− 2008 – 2013: Univerzitetni podiplomski študij Varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, zaključen z doktorsko disertacijo: 'Povezave med organsko snovjo in živim srebrom v obalnem morju in lagunah

 

Delovne izkušnje: 

− 1.2.2014 – : podoktorska raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo 

• Mikrobna mobilizacija biološko nedostopnih zvrsti živega srebra; financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preko razpisa 'Raziskovalci na začetku kariere' 

− junij 2013 – 1.2.2014: raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo • Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah; financirano s strani ARRS (L1-5446) 

− oktober 2008 – junij 2013: mlada raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo 

 

SODELOVANJA

Sodelovanje pri naslednjih domačih in mednarodnih projektih: 

  • MIRACLE (Mercury Interdisciplinary Research project for Appropriate Clam farming in Lagoon Environment), financirano s strani lokalnega okoljskega komisariata za laguni Grado in Marano 
  • HYDRONET: Floating Sensorised Networked Robots for Water Monitoring, FP7, Technologies for measuring and monitoring networks 
  • Low dissolved oxygen events in the Northern Adriatic: in situ experimental insights into multi-level responses before, during and post-anoxia; financirano s strani avstrijske fundacije za znanost (FWF P21542-B17) 
  • Povezave med organsko snovjo in kovinami, s posebnim poudarkom na Hg, v obalnem morju (Tržaški zaliv); financirano s strani ARRS (J1-2136) 

  • 2008: študentko delo na Odseku za znanosti o okolju, Institut 'Jožef Stefan'; analize vsebnosti živega srebra v različnih okoljskih vzorcih (prof. dr. Milena Horvat) 
  • 2007: študentsko delo v Laboratoriju za biotehnologijo, Kemijski inštitut, optimizacija metode prenosa proteinov na membrane po protokolu Western blot (prof. dr. Roman Jerala)

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

  • interakcije mikrobi-minerali
  • mikrobne pretvorbe živega srebra
  • biogeokemijsko kroženje živega srebra

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

Povezava na Cobiss