NIB

Blaž Koderman

Working place: strokovni sodelavec

Telephone number: 059 23 27 71
Email: blaz.koderman@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Sodelujem pri raziskavah opraševalcev in njihovemu pomenu v kmetijstvu. Pridobljeno znanje prenašam v praktične rešitve in s tem pripomorem k izboljšanju razmer za opraševalce v kmetijstvu kot tudi k bolj kakovostni pridelavi hrane.

Raziskovalna dejavnost in zanimanja:

  • Taksonomija divjih čebel
  • Kategoriziranje in urejanje zbirk divjih čebel
  • Ekologija, varovanje pestrosti, monitoring divjih opraševalcev
  • Prenos teoretičnega znanja k izboljšanju kmetijskih, sadjarskih praks
  • Herpetologija
  • Fotografija, makrofotografija živali in rastlin

Projekti:

Izpis bibliografije (COBISS)