NIB

Helena Končar

Working place: Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje ter odnose z javnostmi

Telephone number: 059 23 27 02
Email: helena.koncar@nib.si
Department: Skupne službe

Področja dela:
  • Strokovna podpora vodenju projektov na NIB, ki se financirajo iz državnega proračuna.
  • Komuniciranje z javnostmi.
  • Vodenje promocijske dejavnosti NIB. 
  • Vodenje organizacije različnih dogodkov in projektov za predstavitev dejavnosti NIB.
  • Vodenje projektov, ki se navezujejo na poslovanje celotnega NIB.
  • Kontaktna oseba za dostop informacij javnega značaja.