NIB

doc. dr. Andreja Ramšak

Working place: strokovno-raziskovalna svetnica

Telephone number: 059 23 29 32
Email: andreja.ramsak@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Dodiplomski študij: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.
Doktorski študij: Interfakultetni magistrski študij mikrobiologije, Medicinska fakulteta in Oddelek za biologijo.

 

PODROČJE RAZISKAV

Proučujem genetsko raznolikost v populacijah morskih organizmov in mehanizme, ki jo oblikujejo. Raziskali filogeografijo mesečinke Pelagia noctiluca ter demografske značilnosti na osnovi podatkov iz mitohondrijske in jedrne DNA. Sodelovala sem pri izolaciji novih obetavnih markerjev, ki izvirajo iz intronov in so zelo uporabni za populacijske študije klobučnjakov ter nekaterih drugih vrst nevretenčarjev. Posvečam se biokemijskim biomarkerjem ter biomarkerjem genotoksičnosti, da bi tako čimbolj natančno ovrednotili okoljski stres na morske organizme zaradi različnih onesnažil. S sodelavci smo preučevali gen p53 v klapavicah ter potrdili njegov filogenetski položaj in zgradbo gena. Omenjena skupina genov sodeluje pri apoptozi celice in jih bomo verjetno prihodnosti lahko uporabili kot biomarker izpostavljenosti genotoksičnim snovem.

 

Povezava na COBISS