NIB

Milijan Šiško

Working place: vodilni strokovni delavec

Telephone number: 059 23 29 31
Email: Milijan.Sisko@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

Moje področje dela je fitoplankton, statistična obdelava podatkov, geografski informacijski sistemi in terensko delo.