NIB

Nekdanji zaposleni

Iva Talaber Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Šolanje:

Osnovna šola: od 1989 do 1997, OŠ Ledina, Ljubljana

Srednja šola: od 1997 do 2001, Gimnazija Ledina

Univerzitetni dodiplomski študij: od 2001 do 2008, Biotehniška fakulteta, Biologija

Univerzitetni podiplomski študij: od 2008 do 2012, Biotehniška fakulteta, Biologija

Naslov doktorske naloge: Fotosintetske značilnosti in produktivnost fitoplanktona v Tržaškem zalivu

Področje dela: Biologija 

Mentor: doc. dr. Patricija Mozetič

 

Zaposlitev:

2008 – 2014: mlada raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta 

2014 – sedaj: asistent z doktoratom

  

SODELOVANJA

September 2010 - Februar 2011: 5 mesečno strokovno izobraževanje v tujini, ICM, Barcelona, pod mentostvom priznane fitoplanktologinje dr. Marte Estrade s štipendijo AD future

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Ukvarjam se z eko-fiziologijo fitoplanktona v obalnih morjih, kjer me še posebej zanima vpliv fizikalnih lastnosti vodnega stolpca na foto-fiziološke lastnosti fitoplanktona. Ukvarjam se tudi z ocenjevanjem in modeliranjem primarne produkcije fitoplanktona ter vplivom okolja na njeno sezonsko dinamiko. Pomemben cilj mojega dela je raziskati možnost napovedovanja fotosintetskih značilnosti ter produktivnosti fitoplanktona v Tržaškem zalivu z uporabo zgolj rutinsko merjenih fizikalnih in kemičnih parametrov morske vode, s čimer bi bistveno pripomogli k prepoznavanju dolgoročnih trendov povezanimi z okoljskimi in naravnimi pritiski na morske ekosisteme. 

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Izobraževanja:

  • Junij 2009: usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji
  • September 2009: udeležba na kongresu SAME, Portorož, Slovenija
  • Maj 2010: udeležba na kongresu CIESM, Benetke, Italija
  • September 2011: udeležba na kongresu PLANKTON 2011, Plymouth, Anglija
  • Marec 2013: udeležba na delavnici India-EU Workshop on Marine Primary Production, Cochin, Indija
  • April 2013: tečaj statistike pod vodstvom dr. Andreja Blejca, Piran, Slovenija
  • Februar 2014: udeležba na kongresu Ocean Sciences meeting ASLO, Honolulu, Havaji
  • Maj 2014: usposabljanje za izolacijo dinoflagelatnih cist iz sedimenta, Pesaro, Italija

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

1. TINTA, Tinkara, VOJVODA, Jana, MOZETIČ, Patricija, TALABER, Iva, VODOPIVEC, Martin, MALFATTI, F., TURK, Valentina. Bacterial community shift is induced by dynamic environmental parameters in a changing coastal ecosystem (northern Adriatic, NE Mediterranean Sea) - a 2 year time series study. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, [In press], str. 1-16,

ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.12519/abstract, doi: 10.1111/1462-2920.12519.[COBISS.SI-ID 3156559]

2. TALABER, Iva, FRANCÉ, Janja, MOZETIČ, Patricija. How phytoplankton physiology and community structure adjust to physical forcing in a coastal ecosystem (northern Adriatic Sea). Phycologia, ISSN 0031-8884, 2014, vol. 53, št. 1, str. 74-85. http://www.phycologia.org/doi/abs/10.2216/13-196.1. [COBISS.SI-ID 3040847

3. MOZETIČ, Patricija, FRANCÉ, Janja, KOGOVŠEK, Tjaša, TALABER, Iva, MALEJ, Alenka. Plankton trends and community changes in a coastal sea (northern Adriatic): bottom-up vs. top-down control in relation to environmental drivers. Estuarine, coastal and shelf science, ISSN 0272-7714, 2012, vol. 115, str. 138-148, doi: 10.1016/j.ecss.2012.02.009. [COBISS.SI-ID 2504271


Povezava na Cobiss