NIB

doc. dr. Tinkara Tinta

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 29 21
Email: tinkara.tinta@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Šolanje:

Podiplomski študij: (2006 - 2011) – Fakulteta za podiplomski študij, podiplomski študijski program Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

 

Doktorsko delo: Bacterial community structure and function in the Gulf of Trieste with some application studies, 8.12.2011, Mentor: izr. prof. dr. Valentina Turk, naziv: doktorica znanosti

Dodiplomski študij: (2001 - 2006) – Univerzitetni dodiplomski študij Biokemija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Diplomsko delo: Vpliv ribogojnice na planktonske bakterijske združbe v pelagialu Piranskega zaliva, 26.9.2006, Mentor: prof. dr. Matic Legiša, Delovni mentor: doc. dr. Valentina Turk, Naziv: univerzitetna diplomirana biokemičarka (univ. dipl. biokem)

 

Nazivi:

2007 - 2012: znanstveno - raziskovalni naziv Asistent, Nacionalni Inštitut za Biologijo

Od 2012: znanstveno - raziskovalni naziv Asistent z doktoratom, Nacionalni Inštitut za Biologijo

2008 - 2011: pedagoški naziv visokošolske sodelavke - asistentka za področje Mikrobna biologija, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper, Univerza na Primorskem

Od 2011: pedagoški naziv asistentke za področje Ekološka mikrobiologija, Univerza v Novi Gorici

Od 31.5.2012: doktorica znanosti za področje Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

 

Študij in raziskovalno delo v tujini:

V obdobju od 4.9 do 20.12.2008 ter od 30.4 do 30.6.2009 in od 7.1 do 23.1.2010 gostujoča doktorska študentka v raziskovalnem laboratoriju prof. dr. J. Piškurja na Univerzi v Lundu, Švedska

V obdobju od Aprila do Maja 2008 članica mednarodne raziskovalne ekspedicije na Otok Mljet, Južni Jadran, Hrvaška

V obdobju od 21.2 do 13.3.2011 gostujoča doktorska študentka v raziskovalnem laboratoriju prof. dr. F. Azama na inštitutu Scripps Institution of Science, UC San Diego, USA

V obdobju od oktobra 2013 do marca 2014 Fulbrightova podoktorska štipendistka v raziskovalnem laboratoriju prof. dr. F. Azama na inštitutu Scripps Institution of Science, UC San Diego, USA

  

SODELOVANJA

 Nacionalni in mednarodni raziskovalni programi in projekti:

 • Sodelovanje pri raziskovalnem programu P1-0237 Raziskave obalnega morja
 • ECO/10/277396/SI2.601543 (Eco-Innovation 2010) Marine debris removal and preventing futher litter entry – Marine Clean
 • EU FP7-KBBE-2010-4 _RADAR Rationally Designed Aquatic Receptos integrated in label-free biosensor platforms for remote surveillance of toxins and pollutants
 • EU FP7 IP PERSEUS
 • MARINE STRATEGY
 • IPA projekt BALMAS
 • Slovensko-Hrvaška bilaterala (2012-2013) Zaprti morski sistemi kot laboratorij bioloških fenomenov
 • Slovensko - Argentinska bilaterala (2012-2014): Jellyfish blooms and the possibilities for commercial use
 • Slovensko – Japonska bilaterala (2012-2014): Slovenian - Japan cooperative studies on problematic jellyfish blooms: mechanisms and mitigation
 • Slovensko – Ruska bilaterala (2012-2014): Comparative analyses of gelatinous zooplankton outbreaks in the Adriatic and Black Seas
 • J4-4300 ARRS: Genes behind aroma compounds in wine
 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Osrednja tema mojih dosedanjih raziskav je vpliv spremenljivih vnosov anorganskih in organskih hranil na strukturo in funkcijo bakterijske združbe v morskih ekosistemih in posledice procesov na biogeokemične cikle v morjih in oceanih. V okviru svojega doktorskega dela sem se med drugim ukvarjala z raziskavami spreminjanja abundance, produkcije ter vrstne sestave bakterijske združbe glede na spreminjajoče fizikalno-kemijske okoljske parametre, kot so temperatura, slanost, kisik ter anorganske in organske hranilne snovi ter biološke parametre, kot je koncentracija klorofila, pojavljanje različnih fitoplanktonskih vrst in masovno pojavljanje želatinoznega zooplanktona, v dinamičnem obalnem ekosistemu Tržaškega zaliva. Interakcije med morskimi mikrobi in organsko snovjo vplivajo na kroženje ogljika in s tem posledično na biogeokemični status oceanov in svetovne klime. Te interakcije pričenjamo razumeti šele sedaj in bi jih morali bolj podrobno študirati, da bi lahko razumeli in napovedali odziv morskih ekosistemov na naravne in antropogene vplive iz okolja. V sklopu mojega doktorskega študija sem v raziskovalnim laboratoriju prof. dr. Jureta Piškurja (Univerza v Lundu, Švedska) sodelovala pri projektu ugotavljanja diverzitete in aktivnosti deoksiribonukleozid kinaz (dNKs) v morskih bakterijah, za katerega sem prejela raziskovalno štipendijo združenja FEMS (Federation of European Microbiological Societies). V letu 2013 sem prejela Fulbright štipendijo za podoktorski študij v laboratoriju prof. dr. F. Azam-a, Scripps Institution of Oceanography (SIO), za projekt z naslovom Marine bacteria and aggregates interactions at microscale, s vklopu katerega sem pričela z raziskavami interakcij med morskimi mikrobi in organsko snovjo na mikroskali.

V sklopu mojega podoktorskega izpopolnjevanja v raziskovalnem laboratoriju prof. dr. F. Azam-a sem se seznanila z uporabo laserskega konfokalnega mikroskopa in z mikroskopijo na atomsko silo (atomic force microscopy), kateri sta zelo uporabni pri študiju interakcij na mikroskali, na katere se nameravam osredotočiti v mojih nadaljnih raziskavah.

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Raziskovalne štipendije in nagrade:

FEMS Research Fellowship za projekt z naslovom 'Marine microorganisms as a source of novel genes and enzymes for green chemistry', kateri je bil izvajan v laboratoriju prof. dr. J. Piškurja na Univerzi Lund na Švedskem v obdobju od 1.9.2008 do 30.11.2008.

Fulbright štipendija za podoktorski raziskovalni projekt z naslovom: 'Marine bacteria and aggregates interactions at microscale', kateri je bil izvajan v laboratoriju prof. dr. F. Azama na Scripps Institution of Science, UC San Diego, USA (oktober 2013 – marec 2014)

 

Organizacija dogodkov in ostale profesionalne aktivnosti:

Sodelovanje pri organizaciji kongresa 11th Symposium of Aquatic Microbial Ecology (SAME 11), ki ga je organizirala Morska Biološka Postaja (NIB) in je potekal od 30. 8. do 4.9. 2009 v Piranu.

Sodelovanje pri organizaciji delavnice Zanimiva kemija ob Dnevu odprtih vrat MBP (NIB), ki je potekal Junija 2011 ter delavnice Svet v malem, ki je potekala ob Dnevu odprtih vrat MBP (NIB) Junija 2012, 2013 in 2014.

Sodelovanje pri organizaciji dogodka Noč raziskovalcev 2013, ki je potekala na MBP (NIB) v sklopu ReNATECH projekta (7th framework program) (27.9.2013).


Članstva v strokovnih društvih:

Članica Slovenskega Mikrobiološkega društva. 

Članica Slovenskega Biokemijskega društva.

 

Druga znanja in competence:

Licenca za voditelja čolna. Potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo. Tečaj za potapljanje PADI - Advanced open water diver.

  

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

1. TINTA, Tinkara, VOJVODA, Jana, MOZETIČ, Patricija, TALABER, Iva, VODOPIVEC, Martin, MALFATTI, F., TURK, Valentina. Bacterial community shift is induced by dynamic environmental parameters in a changing coastal ecosystem (northern Adriatic, NE Mediterranean Sea) - a 2 year time series study. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, [In press], str. 1-16, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.12519/abstract, doi:10.1111/1462-2920.12519. [COBISS.SI-ID 3156559], [JCR,SNIP] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana točke: 19.4, št. avtorjev: 7

2. SJÖSTEDT, Johanna, PONTARP, Mikael, TINTA, Tinkara, ALFREDSSON, Hanna, TURK, Valentina, LUNDBERG, Per, HAGSTRÖM, Åke, RIEMANN, Lasse. Reduced diversity and changed bacterioplankton community composition do not affect utilisation of dissolved organic matter in the Adriatic Sea. Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, 2013, vol. 71, no. 1, str. 15-24. http://www.int-res.com/prepress/a01660.html, doi:10.3354/ame01660. [COBISS.SI-ID 2890831], [JCR, SNIP, WoS do 16. 7. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 25. 6. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN točke: 11.79, št. avtorjev: 8

3. MALFATTI, F., TURK, Valentina, TINTA, Tinkara, MOZETIČ, Patricija, MANGANELLI, M., SAMO, T.J., UGALDE, J.A., KOVAČ, Nives, STEFANELLI, M., ANTONIOLI, M., FONDA UMANI, Serena, DEL NEGRO, P., CATALETTO, B., HOZIĆ, Amela, IVOŠEVIĆ DENARDIS, Nadica, ŽUTIĆ, V., SVETLIČIĆ, Vesna, MIŠIĆ RADIĆ, Tea, RADIĆ, T., FUKS, Dragica, AZAM, Farooq. Microbial mechanisms coupling carbon and phosphorus cycles in phosphorous-limited northern Adriatic Sea. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2014, vols. 470-471, str. 1173-1183, ilustr., doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.040. [COBISS.SI-ID 2983247], [JCR, SNIP, WoS do 31. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN točke: 8.68, št. avtorjev: 21

 

Povezava do zbirke Cobiss