NIB

Nekdanji zaposleni

izr. prof. dr. Valentina Turk Nekdanji zaposleni

Working place: znanstvena svetnica

Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Izobrazba

Doktorat 1992   Univerza Umeå, Umeå, Švedska 

Magisterij 1991 Univerza v Ljubljani, Slovenija 

Diploma 1980   Univerza v Ljubljani, Slovenija

Akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv

2010     izr. prof. za področje Mikrobiologija in Mikrobna ekologija 

2008 znanstvena svetnica Nacionalni inštitut za biologijo

Izkušnje

2000 - Fulbright štipendija - SCRIPPS Inst. za oceanog., Univ. Kalifornija, San Diego, ZDA  

1998 - Štipendija Švedska/Jugoslavija, Norrbyn, Umeå  

1992 - Štipendija Univerze  Umeå, Norrbyn,  Švedska 

1989 - Štipendija Univerze  Umeå Švedsko /Jugoslovansko sodelovanje

udeležba na mednarodnih ekspedicijah:  Skagerrak (RV »Argos«), Ekspedicija Medusa3 (RV Sagitta), Mljetska jezera, Hrvaška, odprte vode Južnega Jadrana (R/V »Naše More«)

Vključenost  v programe dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja 

 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju: nosilka predmeta Mikrobiologija okolja in bioremediacija
 • Univerza na Primorskem, Joint study - Marine Biology: nosilka predmeta Mikrobna oceanografija
 • Evro-sredozemska univerza (EMUNI) - Marine Environment of the Mediterranean Sea

Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini: 

 • UNEP/MAP National MED POL coordinator (2013 dalje)
 • Sodelujem v upravnem odboru Slovenskega mikrobiološkega društva, 
 • strokovnih komisijah programov sredozemskega akcijskega načrta (MAP, UNEP), 
 • vključena sem bila v program upravljanje obale CAMP - Coastal Area managment Plan, ter programe Evropske agencije za okolje (EEA), sodelovala pri pripravi ustreznih okoljskih indikatorjev in poročil o stanju okolja v Sloveniji predvsem za Agencijo R Slovenije za okolje (MOP), 

 

Vključenost v programe dodiplomskega in podiplomskega izobraževanje:

 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju: nosilka predmeta Mikrobiologija okolja in bioremediacija
 • Univerza na Primorskem, Joint study - Marine Biology: nosilka predmeta Mikrobna oceanografija

 

SODELOVANJA

Sodelovanje pri raziskovalnem programu P1-0237 Raziskave obalnega morja 

 

Sodelovanje pri domačih raziskovalnih projektih:

 • V1-0484 Biološki elementi za določitev ekološkega stanja površinskih vodnih teles
 • J1-1300 Organski polutanti v bioloških virih slovenskega morja
 • J1-7385 Trofični gradienti in skopljenost pelagiala z bentosom v polzaprtem zalivu zmerno toplega pasu (Tržaški zaliv, Jadransko morje)
 • L1-1608 Virus kot faktor pri celični lizi in pojavu cvetenja morja
 • V2―0190 Raziskava o obremenjenosti obalnega morja zaradi onesnaženja
 • 2010- 1000-10-780002 Sofinanciranje uveljavljenega raziskovalca iz tujine
 • 2011-ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2010 Genes behind aroma compounds in wine

 

Podrobnejši seznam domačih raziskovalnih projektov, ki jih financira ARRS najdete na tej povezavi.

 

 Sodelovanje pri mednarodnih projektih
IME AKRONIM SHEMA FINANCIRANJA TRAJANJE
  PERSEUS    
Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformazions of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling INTERFACES Initial Training Networks FP7-PEOPLE-2'13-INT (Grant agreement No. 607150) 2013-17
Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja BALMAS Adriatic IPA 2013-16
Rationally Designed Aquatic Receptos integrated in label-free biosensor platforms for remote surveillance of toxins and pollutants RADAR FP7-KBBE-2010-4 2011-2014
Marine debris removal and preventing futher litter entry MarineClean Eco-Innovation 2010 2011-2014
Cooperative Research on Ecological Interactions in the Coastal Oceans program in the North Adriatic sea: Collaborative international research on gelatinous zooplankton in the Adriatic Sea, Role of bacteria in production and decomposition of colloidal organic matter in the Northern Adriatic CREICO NSF, USA  
Long-Term Pollution monitoring of the Mediterraneane Sea MED POL-PHASE UNEP/ WHO  

 

IME AKRONIM SHEMA FINANCIRANJA TRAJANJE
  PERSEUS    
Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformazions of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling INTERFACES Initial Training Networks FP7-PEOPLE-2'13-INT (Grant agreement No. 607150) 2013-17
Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja BALMAS Adriatic IPA 2013-16
Rationally Designed Aquatic Receptos integrated in label-free biosensor platforms for remote surveillance of toxins and pollutants RADAR FP7-KBBE-2010-4 2011-2014
Marine debris removal and preventing futher litter entry MarineClean Eco-Innovation 2010 2011-2014
Cooperative Research on Ecological Interactions in the Coastal Oceans program in the North Adriatic sea: Collaborative international research on gelatinous zooplankton in the Adriatic Sea, Role of bacteria in production and decomposition of colloidal organic matter in the Northern Adriatic CREICO NSF, USA  
Long-Term Pollution monitoring of the Mediterraneane Sea MED POL-PHASE UNEP/ WHO  
 

Organizacija mednarodnega simpozija SAME11 (Symposium on Aquatic srečanja Microbial Ecology) – 11 Simpozij mikrobne ekologije voda (250 udeležencev).

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

 Povezava na Cobiss