NIB

doc. dr. Tina Eleršek

Working place: višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telephone number: 059 23 28 85
Email: tina.elersek@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

(zadnja posodobitev, december 2021)

IZOBRAZBA (INSTITUCIJA, STOPNJA, LETO, PODROČJE ŠTUDIJA)
· Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, univ. dipl. (Univerzitetna diploma), 2001, mikrobiologija
· Univerza v Ljubljani, doktor biologije in biotehniških znanosti, 2006, biologija (ekologija)

AKADEMSKI IN ZNANSTVENORAZISKOVALNI NAZIV
· Akademski: docent za področje mikrobiologije na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Slovenija
· Znanstveni: višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Slovenija

ZAPOSLITVE
· Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo, Slovenija

VODSTVENE FUNKCIJE IN SPOSOBNOSTI
· 2018: pridobitev projekta Interreg Alpine Space Eco-AlpsWater (vloga vodje znanstvenega komuniciranja, vodja delovnega sklopa, član usmerjevalnega odbora), trajanje projekta: 2018-2021
· 2012–2018: za potrebe Agencije za okolje (ARSO) sem vodila projekte za redno letno spremljanje ekološke kakovosti celinskih voda za biološki element fitoplankton in fitobentos, poleg tega pa sem vodila več strokovnih ekspertiz za ARSO o okoljskih vprašanjih v zvezi s cianobakterijskimi težavami ali ekotoksikološkim testiranjem (aplikativni projekti)
· 2012–2017: za naročnike (Cinkarna Celje, Kemis) sem vodila projekte za biološko spremljanje in testiranje akutne strupenosti (aplikativni projekti)
· 2008–2020: v okviru pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije sem kot strokovnjak sodelovala pri nalogi Napad z biološkim orožjem in sredstva množičnega uničevanja ter običajna teroristična sredstva
· Promocija znanosti z objavo poljudnih člankov za časopise in poljudnoznanstvene revije, intervjuje za različne medije, razstave za širšo javnost in poljudnoznanstvena predavanja ob različnih priložnostih (Noč raziskovalcev, Hiša eksperimentov, konference) ...
 
VEČJI PROJEKTI
· Projekt Interreg Alpski prostor - Eco-AlpsWater
· Projekt FP7 - CytoThreat (NIB koordinator)
· Projekt H2020 - Dronic (NIB)
· Projekt Life + - Nadzor cvetenja cianobakterij (partner NIB)
· Program ARRS P1-0245 - ekotoksikologija, toksikološka genomika in kancerogeneza (koordinator NIB)
· Projekt ARRS L1-5456 - Nadzor škodljivega cvetenja cianobakterij (NIB koordinator)
· Projekt ARRS V1-1427 - Elementi stanja vode pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka (partner NIB)
 
POUČEVANJE
· 2014–2020: izvedba praktičnih vaj na temo »Mikrobna raznolikost in identifikacija alg in cianobakterij« za dodiplomske študente mikrobiologije Univerze v Ljubljani
· 2018: izvedba praktične vaje na temo »Ekotoksikologija« za podiplomske študente veterinarskih ved na Univerzi v Ljubljani
· 2011-2012: izvedba praktičnih vaj na temo "Genetska toksikologija" za dodiplomske študente Univerze v Novi Gorici

SPOSOBNOSTI ZA SPODBUJANJE MLADIH RAZISKOVALCEV K VRHUNSKEMU RAZISKOVALNEMU DELU
· 2019: so mentor mentor doktorske naloge, Tinkara ROZINA
· 2005–2019: sodelovala pri laboratorijskem in mentorskem delu pri več magistrskih nalogah; uradno mentorstvo pri magistrskih nalogah (bolonjski študij): Maša KOROŠEC, Sara MILAVEC, Maja ŽENKO, Tilen NOTERSBERG, Nika ŽALEC, Karin LEBEN
· 2005–2019: sodelovala pri laboratorijskem in mentorskem delu pri več diplomskih nalogah: Janja ZABUKOVNIK, Anja HAJSAN, Anja ZAKRAJŠEK

DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH
· Aktivno sodelovala v delovnih skupinah COST Action DNAqua-Net (CA 15219), kjer smo preučevali možnosti uporabe molekularnega zaznavanja alg pri biološkem monitoringu
· Aktivno sodelovala v delovnih skupinah v okviru COST Action CyanoCost (ES 1105), kjer smo preučevali odkrivanje cianobakterij v biološkem monitoringu
· Predstavnik Slovenije za biološki element fitobentos v skupini Ecostat kot del delovne skupine Okvirne direktive o vodah - faza 3 interkalibracija
· Član mednarodne skupine Znanstveni svetovalni odbor
· Član FEPS (Zveza evropskih fizikoloških društev)
 
NAGRADE IN CERTIFIKATI
· 2014: Prometejeva nagrada za odličnost v znanstveni komunikaciji, ki jo je podelila Slovenska akademija znanosti in umetnosti za monografijo [COBISS.SI-ID 273862656]
· 2015: 3. mesto na natečaju za najboljši kratki video o znanosti, znanosti na cesti: znanje in ideje v osnutku [COBISS.SI-ID 3123791]
· Mednarodno potrdilo EQAT za identifikacijo in količinsko opredelitev fitoplanktona in fitobentoskih vrst (2011, 2013, 2015 in 2016)

PUBLIKACIJE
· Rada bi poudarila, da moje delo do sedaj ni zajemalo samo znanstvenega dela, ampak tudi kar nekaj aplikativnih projektov, zato sem objavila več kot 60 končnih raziskovalnih poročil
· Med drugim sem objavila 24 izvirnih znanstvenih člankov (9 kot prvi avtor), 7 samostojnih znanstvenih poglavij v monografski publikaciji in 1 znanstveno monografijo
· Dve znanstveni publikaciji A", sta predstavljeni spodaj:
  a) MANTZOUKI, Evanthia, REMEC-REKAR, Špela, ELERŠEK, Tina idr. Evropski nabor podatkov o številnih jezerih okoljskih spremenljivk, fitoplanktonskih pigmentov in cianotoksinov. Znanstveni podatki, ISSN 2052-4463, 2018, vol. 5, str. [1-13], ilustr. http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2018.226, doi: 10.1038 / sdata.2018.226. [COBISS.SI-ID 4909903]
  b) BREZOVŠEK, Polona, ​​ELERŠEK, Tina, FILIPIČ, Metka. Toksičnosti štirih anti-neoplastičnih zdravil in njihovih binarnih mešanic, preizkušenih na zeleni algi Pseudokirchneriella subcapitata in cianobakteriji Synechococcus leopoliensis. Raziskave vode, ISSN 0043-1354. [Natis. Izd.], 2014, zv. 52, str 168-177, doi: 10.1016 / j.watres.2014.01.007. [COBISS.SI-ID 3027791]
 
JEDRNAT OPIS TRENUTNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA Eco-AlpsWater
(Imam vlogo vodje znanstvenega komuniciranja, vodje delovenga sklopa in člana usmerjevalnega odbora. Predlagani projekt dopolnjuje Eco-AlpsWater, ki ne vključuje problematike cianobakterij, vendar opozarja, da je treba rešiti to perečo težavo. S financiranjem predlaganega projekta bi preučili tudi ta pomemben vidik toksikološke nevarnosti.)

Eco-AlpsWater = Inovativna ocena ekološkega stanja in strategija upravljanja z vodami varovanje ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah spletno mesto projekta: www.alpine-space.eu/eco-alpswater