NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Meti Buh Gašparič Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba:
 


Na medoddelčnem študiju mikrobiologije na Biotehniški fakulteti sem diplomirala leta 2004 in nato nadaljevala z doktorskim študijem na Medicinski fakulteti, smer Biomedicina. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo je moja mentorica prof. dr. Jana Žel.

 


Raziskovalno delo:

  • Raziskovalno delo sem začela v skupini za detekcijo gensko spremenjenih organizmov v hrani in krmi in se vključila v evropski projekt Co-Extra, ki se osredotoča na soobstoj gensko spremenjenih in nespremenjenih vrst. Predvsem sem se ukvarjala z detekcijo DNA z metodo PCR v realnem času, natančneje z različnimi kemijami, ki detekcijo omogočajo.


Prikaz principa real-time PCR za kemijo TaqMan:real-time PCR, kemija TaqMan

članek objavljen v reviji BMC Biotechnology:
Comparison of differentreal-time PCRchemistries and their suitability for detection and quantification of genetically modified organisms.
članek o primerjavi različnih kemij
  • Po zaključku tega projekta (2008) sem nadaljevala s preučevanjem funkcije nekaterih glivnih genov, ki so lahko zanimivi za rastlinsko biotehnologijo. Večinoma gre za transformacijo tkivnih kultur krompirja z agrobakterijo ali transformacijo preko cvetov pri arabidopsisu. Lastnosti rastlin, ki nas zanimajo, so izboljšanje odpornosti proti suši in proti žuželkam.


Rastline v sterilnih pogojih gojimo v tkivnih kulturah:
tkivne kulture  • Na polletni izmenjavi (2009) na VIB inštitutu v Belgiji (oddelek Plant Systems Biology) sem se ukvarjala s pridelavo rekombinantnih proteinov v rastlinskih semenih, predvsem z down-stream pro cesi. Delo je bilo osredotočeno na proteine visoke ekonomske vrednosti, predvsem cepiva in protitelesa. Vključila sem se tudi v projekt COST Molecular Farming, ki združuje akademijo in industrijo za uporabo transformiranih rastlin v farmacevtske namene.


Arabidopsis thaliana je zaradi majhnega genoma, hitre rasti in enostavnega gojenja postal modelna rastlina.
arabidopsis v tkivni kulturi

 
poljudni članek objavljen v reviji Življenje in tehnika: Zdravila iz zelenih tovarn
članek zdravila iz zelenih tovarn


Izpis bibliografije (COBISS)