NIB

prof. dr. Metka Filipič

Working place: znanstvena svetnica, vodja oddelka

Telephone number: 059 23 28 61
Email: metka.filipic@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Predmeti:

  • Osnove toksikologije in kancerogeneze, program Okolje, Politenika Nova Gorica, dodiplomski študij
  • Ekotoksikologija, program Biodiverziteta in sonaravni razvoj, MBA - mednarodni podiplomski, Ekonomska Fakulteta UL

Bibliografija (Cobiss)