NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Gorazd Kosi Nekdanji zaposleni

Working place: strokovno-raziskovalni svetnik

Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Kratek življenjepis:

Rojen 26. 09.1951 v Celju, R. Slovenija. Osnovno šolo sem končal v Ljubljani (1966), gimnazijo prav tako v Ljubljani (1970). Leta 1970 sem se vpisal na biološki oddelek Biotehniške fakultete v Ljubljani in diplomiral leta 1977.Leta 1979 sem vpisal magisterski študij na Biotehniški fakulteti, oddelek za biologijo- smer Ekologija in varstvo okolja.Leta 1988 sem uspešno opravil zagovor magisterske naloge z naslovom  " Vpliv hipolimnijske vode Blejskega jezera iz natege in kanalizacije na primarno produkcijo perifitona v Savi Bohinjki”.Leta 1995 sem priglasil opravljanje doktorata znanosti s področja bioloških znanosti. Disertacijo z naslovom "Pojavljanje toksičnih cianobaktetrij v slovenskih površinskih vodah.”  sem uspešno zagovarjal junija, 1999.Od leta 1979 sem v rednem delovnem razmerju pri Inštitutu za biologijo v Ljubljani. Sodelujem pri raziskovalnih in aplikativnih nalogah s področja ekologije vodnih ekosistemov in varstva okolja ter taksonomije in ekologije alg in cianobakterij. V zvezi z raziskovalnim delom sem se udeležil strokovnih potovanj v Bratislavo in Sovjetsko zvezo (Minsk, Kijev). Sodeloval sem pri izvedbi sledilnih poskusov kraških vodotokov v Sloveniji, Grčiji (Peloponez) in Avstriji.

Članstvo v znanstvenih in strokovnih združenjih:

  • Član toksikološkega društva Slovenije

Izpis bibliografije (COBISS)