NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Matjaž Hren Nekdanji zaposleni

Working place: asistent z doktoratom

Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba:


2002 - Diploma iz področja biologije

2007 - Doktorat iz področja biotehnologije
 

Zaposlitev:


2003 - 2007: mladi raziskovalec na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo, NIB

2007 naprej: zaposlen kot raziskovalec na istem Oddelku NIB
 

Raziskovalna področja:


 • produkcija sekundarnih metabolitov v rastlinskih tkivnih kulturah
 • raziskave membran rastlinskih in humanih celic z elektronsko paramagnetno resonanco (EPR) v povezavi s paclitaxelom (citostatik)
 • detekcija fitoplazem z molekularno biološkimi orodji (PCR, qPCR) ter razvoj novih metod detekcije
 • preučevanje interakcije fitoplazme - vinska trta
 • sistemska biologija na področju terapije raka ter raziskav matičnih celic
 • DNA mikromreže
 • bioinformatika, zlasti v povezavi z analizo podatkov PCR v realnem času ter mikromrež
 • vključen v komercializacijo znanj Oddelka

Raziskovalni projekti:


 • Rastlinska fiziologija in biotehnologija (program, 2009-2014)
 • Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen na molekularnem nivoju (2008-2010)
 • COST 858 (Viticulture - Biotic and abiotic stress - Grapevine defence mechanisms and grape development) (2004-2009)
 • Systher (Systems Biology Tools Development For Cell Therapy And Drug Development, 2007-2011)

Izbrana (novejša) bibliografija - članki


 • BAEBLER, Špela, HREN, Matjaž, CAMLOH, Marjana, RAVNIKAR, Maja, BOHANEC, Borut, PLAPER, Igor, UCMAN, Robert, ŽEL, Jana. Establishment of cell suspension cultures of yew (Taxus x media rehd.) and assessment of their genomic stability. In vitro cell. dev. biol., Plant. [Print ed.], 2005, letn. 41, str. 338-343. [COBISS.SI-ID 19226841]
 • HREN, Matjaž, ŽEL, Jana, BAEBLER, Špela, NEMEC, Marjanca, RAVNIKAR, Maja, SCHARA, Milan Valter. Estimating the plasma membrane permeability of Taxus x media cells with the spin probe TEMPOL by EPR. Plant sci. (Limerick). [Print ed.], 2005, vol. 168, str. 535-540. [COBISS.SI-ID 1471567]
 • HREN, Matjaž, BAEBLER, Špela, CAMLOH, Marjana, KOVAČ, Maja, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana. Yew (Taxus x media Rehd.) cell suspension cultures as a source of taxanes. Acta physilogiae plantarum, 2006, št. 1, letn. 28, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 1563983]
 • HREN, Matjaž, BOBEN, Jana, ROTTER, Ana, KRALJ NOVAK, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Real-time PCR detection systems for Flavescence dorée and Bois noir phytoplasmas in grapevine : comparision with conventional PCR detection and application in diagnostics. Plant Pathol., 2007, vol. 56, str. 785-796. [COBISS.SI-ID 1773135]
 • HREN, Matjaž, NIKOLIĆ, Petra, ROTTER, Ana, BLEJEC, Andrej, TERRIER, Nancy, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina, GRUDEN, Kristina. 'Bois noir' phytoplasma induces significant reprogramming of the leaf transcriptome in the field grown grapevine. BMC Genomics, 2009, vol. 10, no. 460, 38 str. http://www.biomedcentral.com/1471-2164/10/460, doi: 10.1186/1471-2164-10-460. [COBISS.SI-ID 2103375]
 • ROTTER, Ana, HREN, Matjaž, BAEBLER, Špela, BLEJEC, Andrej, GRUDEN, Kristina. Finding differentially expressed genes in two-channel DNA microarray datasets: how to increase reliability of data preprocessing. Omics (Larchmt. N.Y.), 2008, vol. 12, no. 3, str. 171-182. http://dx.doi.org/10.1089/omi.2008.0032, doi: doi:10.1089/omi.2008.0032. [COBISS.SI-ID 1888847]
 • ROTTER, Ana, HREN, Matjaž, GRUDEN, Kristina. Gene expression profiling in susceptible interaction of grapevine with its fungal pathogen Eutypa lata : extending MapMan ontology for grapevine. BMC plant biol. (Online), 2009, vol. 9, no. 104, str. 1-14. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2229-9-104, doi: 10.1186/1471-2229-9-104. [COBISS.SI-ID 2058319]
 • HREN, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, BRZIN, Jernej, ERMACORA, Paolo, CARRARO, Luigi, BIANCO, P.A., CASATI, P., BORGO, M., ANGELINI, E., ROTTER, Ana, GRUDEN, Kristina. Induced expression of sucrose synthase and alcohol dehydrogenase I genes in phytoplasma-infected grapevine plants grown in the field. Plant Pathol., 2009, vol. 58, str. 170-180. , doi: doi:10.1111/j.1365-3059.2008.01904.x. [COBISS.SI-ID 1888335]

Izbrana (novejša) bibliografija - monografije in poglavja


GRUDEN, Kristina, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, KREČIČ STRES, Hana, TOPLAK, Nataša, HREN, Matjaž, KOGOVŠEK, Polona, GOW, Lisa, FOSTER, Gary D., BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Expression microarrays in plant-virus interaction. V: FOSTER, Gary D. (ur.). Plant virology protocols : from viral sequence to protein function, (Methods in molecular biology, 451). 2nd ed. Totowa: Humana Press, 2008, 2008, str. 583-613. [COBISS.SI-ID 1859407]

BAEBLER, Špela, HREN, Matjaž, KOGOVŠEK, Polona, KREČIČ STRES, Hana, CURK, Tomaž, JUVAN, Peter, ZUPAN, Blaž, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. Laboratory and computer practice protocols. Ljubljana: Department of Plant Physiology and Biotechnology, National Institute of Biology, 2005. 37 str., graf.prikazi. ISBN 961-90363-6-0. [COBISS.SI-ID 222712832]
 

Izpis bibliografije (COBISS)


Zanimive povezave:Spread Firefox Affiliate Button