NIB

WETADAPT - prilagoditveni in plastični potencial fiziologije ektotermov za odzivanje na podnebne spremembe

Koordinator projekta: dr. Anamarija Žagar

Koordinator za NIB: Univerza v Ljubljani, Gozdarski inštitut Slovenije, CIBIO/InBIO Institute

Oznaka: J1-2466

Trajanje: 1.9.2020 - 1.9.2023

Glavni cilj projekta WETADAPT je prepoznati fiziološki prilagoditveni in plastični potencial lastnosti ektotermnih organizmov, ki so povezane z metabolizmom in zadrževanjem vode. V raziskavo sta vključeni dve vrsti gorskih kuščarjev, ki živita na različnih nadmorskih višinah; ena iz subtropskega podnebja na otoku Tenerife (vrsta Gallotia galloti) in druga iz zmernega podnebja v Sloveniji (vrsta Iberolacerta horvathi).

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.

Sestava projektne skupine

Ime Vloga Ustanova
Dr. Anamarija Žagar Vodja Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Dr. Tatjana Simčič Raziskovalka Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Dr. David Stanković Raziskovalec Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Dr. Damjana Drobne Raziskovalka Univerza v Ljubljani (UL)
Dr. Sara Novak Raziskovalka Univerza v Ljubljani (UL)
Valentina Perc Tehnična sodelavka Univerza v Ljubljani (UL)
Dr. Maarten de Groot Raziskovalec Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
Dr. Rodrigo Megía-Palma Raziskovalec (tujina) CIBIO/InBIO Institute (CIBIO)
Dr. Catarina Pinho Raziskovalka (tujina) CIBIO/InBIO Institute (CIBIO)
Nina Serén Mlada raziskovalka (tujina) CIBIO/InBIO Institute (CIBIO)

Faze projekta in njihova realizacija

1. Terensko delo – vzorčenje po višinskem gradientu na Tenerifih:

Izvedeno v poletni sezoni 2021.

2. Terensko delo – vzorčenje po višinskem gradientu v Sloveniji:

Načrtovano v poletni sezoni 2022.

3. Laboratorijsko delo – biokemijske analize (PMA, CAT, CAR, Hb):

Pozimi 2021 zaključene analize vzorcev, nabranih v letih 2017-2020.
Načrtovano v jeseni 2021 – analize vzorcev, nabranih poleti 2021.
Načrtovano v jeseni 2022 – analize vzorcev, nabranih poleti 2022.

4. Laboratorijsko delo – eksperimenti (EWLi, EWLa, climate chambers):

Zaključene analize vzorcev nabranih v letih 2017-2020.
Načrtovano dodatno delo poleti 2022.

5. Laboratorijsko delo – mikroskopija in histologija (SEM):

Pozimi in spomladi 2021 opravljene preliminarne analize in optimizacija protokolov za analizo kože s SEM in histologijo.
Načrtovano za zimo 2021/22 - analize vzorcev kože nabranih poleti 2021.
Načrtovano za zimo 2022/23 - analize vzorcev kože nabranih poleti 2022.

6. Laboratorijsko delo – genomika:

Zaključene analize vzorcev nabranih v letih 2017-2020.
Načrtovano za zimo 2021/22 - analize vzorcev nabranih poleti 2021.

7. Laboratorijsko delo – transkriptomika:

Načrtovano za zimo 2021/22 in leto 2022 - analize vzorcev nabranih poleti 2021.

8. Gradnja modelov 1) teoretični, 2) mehanistični, 3) predikcijski:

Načrtovano za drugo polovico leta 2022 in prvo polovico leta 2023.

9. Pisanje člankov & diseminacija:

Prvo leto projekta (sep. 2020 – avg. 2021): Oddana dva znanstvena članka (trenutno v recenziji), v pripravi en članek tik pred oddajo. Nastop v oddaji Podobe znanosti na ARS (RTV SLO), objave na Facebook strani Oddelka in prijava na mednarodni simpozij (oktober 2021).
Načrtovano za leto 2022 in 2021: priprava in oddajanje šest znanstvenih člankov, udeležba na mednarodnih delavnicah in kongresih in diseminacija rezultatov širši javnosti.

*Popis realizacije opravljen avgusta 2021.

Reference

  • ŽAGAR, A., CARRETERO, M.A., DE GROOT, M. Time changes everything: Analysing temporal patterns of evaporative water loss. Oddano v Oecologia (v recenziji)
  • DAJČMAN, U., CARRETERO, M.A., MEGÍA-PALMA, R., PERERA, A., KOSTANJŠEK, R., ŽAGAR, A. Shared haemogregarine infections in competing lacertids. Oddano v Parasitology (v recenziji)