Govor direktorice na otvoritvi raziskovalnega rastlinjaka

30 nov
GOVOR DIREKTORICE NA OTVORITVI RAZISKOVALNEGA RASTLINJAKA dne 18. 11. 2015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Z raziskovalnim rastlinjakom NIB pridobiva ustrezno delovno okolje za izvajanje raziskav in analiz na področju biologije in biotehnologije v kontroliranih pogojih, ki so podobni pogojem v produkcijskih rastlinjakih in v naravi (polja, vinogradi, sadovnjaki). Tako se bodo raziskave približevale potrebam končnih uporabnikov, kar je ena od prioritetnih usmeritev tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, oblikovanih v shemah javnega financiranja, kot npr. v Obzorju 2020. Z dejavnostmi v novem rastlinjaku bodo nastajale nove sinergije znanj, ki bodo še posebej izrazite pri sodelovanju NIB-ovega Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo z Botaničnim vrtom Biotehniške fakultete. Raziskovalno delo v rastlinjaku, povezano z gojenjem rastlin, bo tudi osnova za različne nove izobraževalne in promocijske dejavnosti.

Nov raziskovalni rastlinjak bo NIB-u omogočil:
1. Ohranitev  ravni znanstvenoraziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti  in s tem uresničevanje dolgoročnega cilja NIB - v Sloveniji ostati vodilna in v svetu ostati prepoznavna raziskovalna organizacija na področju biologije in sorodnih disciplin ter dosegati znanstveno odličnost na nivoju najboljših svetovnih ustanov.

2. Krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, kar se bo kazalo v obliki povečanja pogodbenih odnosov NIB z različnimi gospodarskimi subjekti, tako v obliki skupnega sodelovanja pri različnih javnih razpisih, kot tudi v obliki naročil raziskovalnih storitev. Rastlinjak bo omogočal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

3. Integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost. Novi rastlinjak bo NIB omogočil poglobitev mednarodnega znanstvenega sodelovanja, zlasti v okviru Evropske unije, in posledično vpetosti NIB v mednarodni raziskovalni in gospodarski prostor. Sodelovanje z raziskovalnimi skupinami po Sloveniji in svetu bo vodilo do hitrejšega pridobivanja znanj tako na NIB, kot tudi pri podjetjih, sodelujočih z NIB.

4. Usposabljanje in izobraževanje. Razvoj kadrov je ena najpomembnejših aktivnosti NIB. Z novim raziskovalnim rastlinjakom bodo pogoji za posredovanje novih znanj študentom in mladim raziskovalcem boljši. V večji meri bodo doprinesli tudi k usposabljanju zaposlenih v podjetjih, s katerimi sodeluje. NIB bo z novozgrajenim raziskovalnim rastlinjakom v raziskovalno dejavnost še aktivneje vključeval študente, ki jim bo nudil boljše raziskovalne pogoje.   

Vrednost celotnega projekta je  496.457,16 EUR z DDV. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 485.714,15 EUR, NIB pa 10.743,01 EUR.

Gradnja raziskovalnega rastlinjaka je bila sofinancirana s strani Evropske Unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedla se je v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture«.

Na tem mestu se za konstruktivno sodelovanje in nudeno pomoč najlepše zahvaljujem predstavnikom direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zahvala gre tudi:
  • projektantom: arhitektoma Borisu in Mihu Volku iz Biro Volk d.o.o.,
  • izvajalcu gradnje podjetju Rastlinjaki Gajšek d.o.o. iz Slovenske Bistrice,
  • gradbenemu nadzorniku, g. Janezu Sitarju,
  • izvajalcu varstva pri delu, g. Davidu Šućurju,
  • predstavnikom projektne podpore iz podjetja JHP d.o.o.,
  • vsem sodelavcem, ki so sodelovali v projektni pisarni, še posebej pa sodelavcem notranje organizacijske enote Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo.