Nakup literature

CENA: 24 EUR

Knjigo želim naročiti

Knjigo lahko naročite pri založbi ZRC.

Jama Velika Pasica - zgodovina, okolje in življenje v njej

Author: prof. dr. Anton Brancelj

Dvojezična, bogato ilustrirana znanstvena monografija je prikaz jame Velika Pasica na Gornjem Igu, na pobočju Krima, okoli 20 km južno od Ljubljane. V knjigi so poleg nekaterih morfoloških in zgodovinsko zanimivih podrobnosti predstavljene zlasti ekološke, taksonomske in biodiverzitetne študije. Jama je za slovenske razmere majhna, saj je dolga le 105 m. Na podlagi primerkov iz te jame je bilo doslej opisanih kar 13 novih vrst kopenskih in vodnih podzemnih živali, kar je izjemno tudi v svetovnem merilu. Jama je bila najprej poznana kot nahajališče redkih vrst jamskih hroščev in polžev, kasneje pa tudi drugih vrst. Leta 2000 je bila v jami odkrita bogata združba vodnih živali, ki jih tam ne bi pričakovali. Od leta 2006 v jami potekajo redne meritve ekoloških razmer in odvzem bioloških vzorcev iz štirih curkov vode, ki prenikajo iz tanke plasti dolomita, ki predstavlja jamski strop. Meritve obsegajo temperaturo vode in zraka in pretok, in sicer v enournih intervalih, narejenih pa je bilo tudi 88 analiz prenikle vode in bilo odvzeto prav toliko vzorcev vodnih živali. Meritve v jami so potekale vzporedno z meritvami meteoroloških razmer na površju, v neposredni bližini jamskega vhoda.

Knjiga je dostopna tudi v pdf. obliki tukaj.