Nakup literature

CENA: EUR

Knjigo želim naročiti

Knjigo lahko naročite pri založbi ZRC.

Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp

Author: prof. dr. Anton Brancelj

V knjigi, ki prinaša celovito predstavitev naših visokogorskih jezer, oceno njihovega ekološkega stanja in razlago dogajanj v njih skozi zgodovino, so zbrani rezultati več kot desetletnih raziskav 18 avtorjev. V delu je podan geografski opis in nastanek visokogorskih jezer, hidrološke povezave med njimi ter fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode. Opisano je življenje v njih in spremembe, ki so jih jezera doživela v zadnjih stoletjih, opozorjeno pa je tudi na problem onesnaževanja visokogorja.

Knjigo v .pdf datoteki si lahko ogledate tukaj.