Nakup literature

CENA: akcijska cena 30 (redna: 49,99) EUR

Knjigo želim naročiti

   RAZPRODANOPreko telefona:
+ 386 (0)59 232 724

Preko e-naslova:
mateja.pracek@nib.si

Pogled v rastline

Author: prof. dr. Marina Dermastia, redna profesorica za botaniko na Univerzi v Ljubljani

[ilustracije Mateja Korbar ; svetlobne mikrografije Aleš Kladnik ; fotografsko gradivo foto arhiv družine Turk Dermastia ; stvarno kazalo Alenka Dermastia]. - 2. izd. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

 

 500 izv. - Bibliografija: str. 217-223. - Kazalo
 ISBN 978-961-92543-4-9
 581
 COBISS.SI-ID 252906240


 

49,99 € 

Redna cena: 49,99 EUR [Cena vključuje 9,5-odstotni DDV. Stroški dostave niso vključeni ceno.]


Način nakupa:

  • v knjigarnah ali
  • račun poravnate osebno v računovodstvu NIB (1. nadstr.; ga. Irena Verderber), nato knjigo prevzamete v Biološki knjižnici ali
  • knjigo naročite v Biološki knjižnici; poslali vam jo bomo po povzetju najpozneje v osmih dneh

 

Poglej v knjigo:

 

Strani 16-17. Strani 44-45. Strani 58-59. Strani 70-71. Strani 84-85. Strani 114-115 in 140-141

 

Pogled v rastline je izviren pristop k anatomiji rastlin. Rastlinsko telo spoznamo iz poglavij, ki nas vodijo od osnovnih načel življenja, razvitih zgodaj v evoluciji evkariontov in veliko pred zadnjim skupnim prednikom gliv, rastlin in živali, prek najnovejših odkritij s področja rastlinske celične in molekularne biologije ter genetike do klasičnih opisov posameznih delov rastline.

 

 V knjigi so obstoječe teorije in hipoteze o razvoju rastlinskih celic, organelov, organov obravnavane skupaj z možnimi alternativami. Predstavljen je evolucijski razvoj strategij življenja, ki so kot posledica posebnega načina življenja mnogokrat bolj zapletene kot pri živalih. Vsebinska rdeča nit je primerjava 2000 let starega videnja rastlin »očeta botanike«, grškega filozofa Teofrasta in drugih pomembnih raziskovalcev rastlin skozi zgodovino z današnjim vedenjem o rastlinah.

 

 Knjiga je bogato ilustrirana. Notranje rastlinske strukture, prikazane z originalnimi mikrografijami s stereomikroskopa, svetlobnega, fluorescenčnega, konfokalnih in elektronskih mikroskopov, dopolnjujejo originalne risbe, akvareli, natančna računalniška digitalna grafika ter originalne fotografije rastlin z vsega sveta. Zaradi hitro razvijajoče se znanosti o rastlinah je v knjigi veliko slovenskih izrazov, ki se prvič pojavljajo v pisanem slovenskem viru. Pogled v rastline je nepogrešljivo študijsko gradivo za študente na vseh smereh in ravneh, kjer se obravnavajo rastline in celična biologija, dobrodošel vir vsakemu biologu, zadovolji lahko tudi najzahtevnejšega strokovnjaka.

 

 Avtorica knjige prof. dr. Marina Dermastia je redna profesorica za botaniko na Univerzi v Ljubljani in znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani.

 

 

Kaj so o knjigi povedali:
»Monografija je glede na pristop (problemska povezava med biokemijo in botaniko) izvirna v mednarodnem merilu…«,
Akademik prof. dr. Ivan Kreft, Univerza v Ljubljani

»… zakaj pisati (slovensko) monografijo o rastlinah, ko se lahko prevede enega od svetovnih učbenikov. …ta monografija je zelo dobrodošla, saj avtorica na izviren način opisuje rastline in se monografija bere kot učbenik, ali kot vir informacij za biologe in druge naravoslovce, a jo lahko z veseljem berejo tudi vsi ljubitelji narave.«
Prof. dr. Marijana Krsnik-Rasol, Univerza v Zagrebu

Kot študent vam lahko le predstavim tiste lastnosti, ki so po mojem mnenju pomembne ter naredijo iz učbenika dober učni material. V primeru knjige ''Pogled v rastline'', nobene od lastnosti nisem mogel označiti kot slabe ali pomanjkljive. Ravno nasprotno, zdi se mi izredno primeren in zanimiv uvod v edinstven svet rastlin.
Marko Chersicola, študent biologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani