Projekti

SEADATACLOUD

Holder: dr. Branko Čermelj

Code: H2020

Duration: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2020

Dostop do morskih podatkov je življenjskega pomena za krepitev raziskav in pripravo najrazličnejših analiz in študij, ki lahko pripomorejo k oceni klimatskih sprememb ali olajšajo inžinirska opravila ob obali ali na morju. Seadatanet je standardizirana infrastruktura, ki ureja velike in raznolike podatkovne zbirke podatkov, ki so plod meritev s plovilih ali z opazovalnimi sistemi. 

Spletna stran projekta: https://www.seadatanet.org/