Projekti

ASSEMBLE PLUS

Koordinator projekta: dr. Andreja Ramšak

Oznaka: H2020

Trajanje: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2022

Več o projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/730984

AsssemblePlus je podaljšan do 31. 8. 2022 zaradi Covid.

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 730984.