Projekti

Vpliv socialnega in genetskega prepoznavanja sorodnikov na interakcije bakterij B.Subtilis

Holder: dr. Polonca Štefanič, UL BF

PARNTER: dr. Tanja Dreo

Code: J4-8228

Duration: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J4-8228 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.<