Projekti

Porajajoči mikrobni patogeni človeške ribice, endemne troglobiontske dvoživke

Holder: dr. Nina Gunde-Cimerman, UL BF

PARNTER: dr. Maja Ravnikar

Code: J1-8141

Duration: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J1-8141 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.