Projekti

TROPICSAFE - “Insect-borne prokaryote-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops”

Koordinator projekta: dr. Marina Dermastia

Oznaka: Obzorje 2020

Konzorcij projekta TROPICSAFE z uradnim naslovom “Insect-borne prokaryote-associated diseases in tropical and subtropical perennial crops”  vključuje 22 mednarodnih partnerjev, med njimi tudi Nacionalni inštitut za biologijo. Konzorcij koordinira Univerza v Bolonji. Projekt v višini 4 milijone evrov za štiri leta financira evropski program Obzorje 2020. 

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kako preprečiti širjenje nekaterih pomembnih bakterijskih bolezni rastlin, ki so trenutno v epidemični fazi v tropskih in subtropskih območjih sveta. Te bolezni že vplivajo na uvoz nekaterih prehranskih izdelkov v Evropo, v prihodnosti pa naj bi zelo pomembno vplivale tudi na pridelavo naših lokalnih kmetijskih proizvodov. Med cilji projekta naj bi tako tudi ocenili ekonomsko vzdržnost rešitev, identificiranih med projektom, ter njihov vpliv na različne lokalne proizvode.

V projektu bomo raziskovali vinsko trto, citruse in palme. To so rastlinske vrste, pri katerih je tveganje za razvoj bolezni, ki jih prenašajo žuželke in povzročajo bakterije, ki so trenutno karantenske v Evropski uniji, največje. Raziskave v projektu bodo potekale v dveh smereh –raziskovalci bodo ugotavljali, kako preprečiti širjenje teh bolezni po Evropi in na drugi strani določili učinkovite metode za zmanjšanje njihovih epidemij v tropskih in subtropskih območjih planeta. 

Kot pravi koordinatorica projekta, profesorica Assunta Bertaccini z Oddelka za agronomijo, Univerze v Bolonji, te bolezni povzročajo bakterije, brez celične stene, fitoplazme, ki okužujejo tako palme kot vinsko trto. V primeru citrusov imajo povzročiteljske bakterije zelo tanko steno in so povezane z boleznijo “huanglongbing”, ki se je iz izvorne Kitajske že razširila v Ameriko. Tam so že vidne njene uničujoče posledice.

Raziskovalci bodo odšli v Gano, Južnoafriško republiko, Reunioun, Mehiko, Čile, karibski Guadeloupe, Jamajko, Kubo, pa tudi v Španijo in Italijo, da bi prilagodili metode, razvite v prejšnjih projektih projektnih partnerjev, specifičnim epidemijam. Pri tem bomo veliko znanja črpali iz večletnih raziskav Univerze v Bolonji, kjer so italijanski partnerji leta 2007 osnovali mednarodno raziskovalno skupino za raziskave fitoplazem – IPWG. Raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo v skupini dejavno sodelujemo od njene ustanovitve in smo v desetih letih njenega delovanja pomembno razširili naše vedenje  o delovanju fitoplazem. Prav tako smo razvili številne protokole za detekcijo fitoplazem, ki so že postali del  uradne diagnostike v Sloveniji in so vključeni tudi v seznam priporočenih metod pri European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Kot vodilni ali sodelujoči partnerji smo bili vključeni tudi v več projektov, ki so na evropski ravni usklajevali različne strategije za zmanjšanje uporabe pesticidov ter zmanjšanje vpliva bakterijskih žuželčjih prenašalcev na vinsko trto in koščičasto sadje.

Uradna stran projekta - link
 

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 727459.