Projekti

TRANS GLIOMA - Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme

Holder: dr. Radovan Komel - MF

PARNTER: dr. Tamara Lah Turnšek

Duration: 1.10.2017 – 31.3.2019

NIB partner v čezmejnem INTERREG V-A Italija – Slovenija projektu »TRANS-GLIOMA: Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme«


Nacionalni inštitut za biologijo je partner v projektu »TRANS-GLIOMA: Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme«, ki je financiran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt, ki bo trajal od 1. 9. 2017 do 29. 2. 2020, obravnava izzive, ki jih opredeljuje Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, opredeljene v Programu Italija-Slovenija in v prednostnih ciljih Strategije pametne specializacije na omenjenem programskem področju.

Splošen cilj je povečati sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine (raziskovalni inštituti, bolnišnice, univerze in podjetja), za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih biomedicinskih tehnik na področju raka možganov (glioblastom) ter izboljšanje konkurenčnosti raziskav v onkologiji.

Gre za kapitalizacijo in nadgradnjo rezultatov predhodnega projekta GLIOMA (2007-2013), z validacijo prognostične vrednosti odkritih bio-markerjev na večjem številu primerov in, v nadaljevanju, z njihovo uporabo pri iskanju novih terapevtskih možnosti. Okrepitev čezmejne mreže partnerjev bo povečala konkurenčnost pri raziskavah in zdravljenju.

Pričakovani rezultati so: razvoj odprto-kodne programske opreme, namenjene analizi podatkov skupne bio-banke projektnih partnerjev (imenovane GLIOBANKA); identifikacija personaliziranih farmakoloških tarč za bolnike, tesno sodelovanje 3 raziskovalnih organizacij, 2 bolnišnic in 1 MSP podjetja ter drugih vključenih MSP.

Korist bodo imeli raziskovalci, zdravniki, študenti, spin-off in start-up podjetja, MSP in seveda bolniki. Pristop temelji na prisotnosti kritične mase centrov odličnosti (univerze, raziskovalne ustanove in podjetja) ter prenosu rezultatov raziskav na trg. Čezmejni pristop je potreben, ker je mogoče le z vključitvijo specifičnih, vendar različnih kompetenc, prisotnih na programskem področju, doseči omenjeno kritično maso ključnih akterjev in posledično navedene rezultate. Projekt je inovativen, saj uvaja »precizno medicino« za identifikacijo genomskega profila mikrookolja tumorja in tumorskih celic bolnikov (matične celice gliomov in povezane matične celice). Vodil bo k uporabi novih, tarčnih zdravil, specifičnih za podtip bolezni pri posameznem bolniku, kar povečuje možnost načrtovanja novih načinov zdravljenja bolezni, ki danes velja za neozdravljivo.

Partnerji projekta:
1. PP1 Lead Univerza v Ljubljani (UL) – Medicinska fakulteta
2. PP2 Partner Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUS)
3. PP3 Partner Elettra Sincrotrone Trieste S.C. p. A.
4. PP4 Partner Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
5. PP5 Partner Biosistemika Doo
6. PP6 Partner Azienda ULSS 3 SERENISSIMA
Pridruženi partnerji projekta:
• Gospodarska zbornica Slovenije
• Slovensko inovacijsko sticišče Evropsko gospodarsko interesno združenje
• Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK)
• SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost
• Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia “Area servizi assistenza ospedaliera – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Vrednost projekta: 1.302.252,49 €