Projekti

Bilaterala Slovenija - Črna Gora: Sezonska dinamika bioakumulacije in biološke razpoložljivosti polutantov v školjkah Mytilus

Koordinator projekta: dr. Katja Klun

Oznaka: BI-ME/21-22-006

Trajanje: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022