Projekti

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi

Koordinator projekta: prof. dr. Metka Filipič

Oznaka: J1-8140

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J1-8140 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS.

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.