Projekti

Kohezijski projekt ELIXIR-SI RI-SI-2

Koordinator projekta: doc.dr. Brane Leskošek

Koordinator za NIB: prof dr. Kristina Gruden

Trajanje: konec leta 2019 - 31.8.2021

Z infrastrukturnim projektom ELIXIR-SI RI-SI-2 bomo v slovenskem prostoru nadgradili obstoječo in vzpostavili novo raziskovalno infrastrukturo na področju ved o življenju. Najsodobnejša infrastruktura bo povezala raziskovalce in omogočala lažjo izmenjavo in shranjevanje podatkov v slovenskem raziskovalnem prostoru preko treh stebrov:
1. nacionalna infrastruktura za pridobivanje velikih količin podatkov v visoko zmogljivih laboratorijih (genomske tehnologije),
2. osrednje nacionalno podatkovno vozlišče za področje ved o življenju ter
3. središče za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij, analiz in storitev.

S tem projektom bo slovensko vozlišče ELIXIR doprineslo k izboljšanju zdravja posameznikov in delovanja celotne družbe, na primer na področjih:
osebne humane medicine,
obvladovanja epidemij (tudi COVID-19),
osebne veterinarske medicine,
sistemske biologije in medicine,
digitalizacije in robotizacije kmetijstva,
izboljšanja rastlinskih sort in razvoja novih pristopov za odkrivanje bolezni rastlin,
izboljšanja biotehnoloških procesov v živilstvu.

Spletna stran projekta: https://elixir-slovenia.org/sl/elixir-si-ri-si-2%e2%80%8b/