Projekti

INEXTVIR - inovativna mreža za izobraževanje in raziskave na področju določanja viromov

Koordinator projekta: prof.dr Maja Ravnikar

Oznaka: GA No: 813542

Trajanje: 1.2.2019-31.1.2023

Kaj je Inextvir?

Projekt INEXTVIR izvaja Evropski konzorcij univerz, raziskovalnih ustanov in podjetij iz Belgije, Francije, Španije, Slovenije in Velike Britanije. Ponuja v celoti financiranih 15 doktorskih pozicij v transdisciplinarni mreži raziskav in usposabljanj, katerih cilj je pospešiti začetek znanstvene kariere mladih raziskovalcev. Rastlinski virusi povzročajo 50 % porajajočih se bolezni rastlin po vsem svetu in predstavljajo tveganje številnim kmetijskim pridelkom. Izgube so ocenjene na 15 do 45 milijard evrov na leto kot posledica zmanjšanega pridelka in zmanjšane kakovosti izdelkov. Zato si projekt Inextvir prizadeva za boljše razumevanje virusnih združb in njihove vloge v kmetijskih ekosistemih z uporabo najnovejše tehnologije visokozmogljivega sekvenciranja v kombinaciji s sodobnimi analitičnimi pristopi analize podatkov in družbenoekonomsko analizo. Projekt ponuja priložnost za spremembo našega pristopa k zdravju rastlin in izboljšanje naše sposobnosti premagovanja svetovnih kmetijskih, prehranskih in okoljskih izzivov.

Cilji projekta

  • Določitev viroma izbranih kmetijskih rastlin po vsej Evropi, z uporabo najsodobnejših tehnologij visokozmogljivega sekvenciranja. - Razumeti biološki vpliv virusnih združb na biologijo in ekologijo kmetijskih sistemov.
  • Izboljšati zmogljivosti detekcije virusov v diagnostiki rastlinskih patogenov z razvojem in validacijo metod visokozmogljivega sekvenciranja, vključno z uporabo novih tehnologij sekvenciranja (npr. Nanopore sekvenciranje) in razvojem bioinformatskih pristopov, ki temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju.
  • Oceniti agronomski in družbeno-ekonomski vpliv viroma in ga v praksi prevesti v orodja za odločanje za različne deležnike, vključno z zakonodajnimi organi, organi za varstvo rastlin, diagnostično industrijo, kmetijskim sektorjem in družbo
Spletna stran projekta: https://inextvir.eu/

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 813542.