Projekti

Jutrišnja "pšenica morja": ULVA, model za inovativno marikulturo

Koordinator projekta: dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Katja Klun

Oznaka: CA20106

Trajanje: 4. 10. 2021 - 3. 10. 2025

https://www.cost.eu/actions/CA20106/

Nosilki projekta: dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Katja Klun

V zadnjem desetletju se je povečalo zanimanje za razvoj obalnih območij, kjer se iščejo alternativne, trajnostno pridelane vire hrane in druge dragocene proizvode. Skupina raziskovalcev (95 strokovnjakov iz 26 držav), ki svoje znanstvene in komercialne interese uresničuje v Evropi, Aziji, Ameriki in drugod, s programom COST predlaga izboljšanje rešitev za težave, ki so povezane z našo prehrano, ki izvira iz obalnih morij. Evropsko združenje za sodelovanje v znanosti in tehnologiji (združenje COST) izvaja program, ki ga financira EU in omogoča raziskovalcem in inovatorjem, da vzpostavijo lastne raziskovalne mreže na številnih znanstvenih področjih, t.i. akcije COST. COST svojim udeležencem zagotavlja možnosti za povezovanje v mreže, kar jim omogoča, da se z inovativnimi idejami in pobudami skupaj lotevajo znanstvenih, tehnoloških in družbenih izzivov. Namen naše pobude je izkoristiti potencial morskih alg v Evropi. Na podlagi uspehov prejšnjih projektov EU in vseevropskih projektov o morskih algah ter zaradi edinstvenih značilnosti rodu Ulva (Linnaeus, 1753) smo te zelene alge opredelili kot najprimernejše kandidate in modelne organizme za novo vrsto evropske marikulture. Akcija COST združuje interdisciplinarne pristope k trajnostni rabi morskih virov in vključuje vse vidike biologije, ekologije, ribogojstva, inženirstva, ekonomskih in družbenih ved o vrstah iz rodu Ulva. Ta akcija bo vodila k razvoju napredne znanosti, ustvarila poslovne in zaposlitvene priložnosti v pomorskem in obalnem gospodarstvu ter pomembno vplivala na družbeno blaginjo. COST akcija izpolnjuje trenutne prednostne naloge "družbenih izzivov" evropske strategije Obzorja 2020 za prehransko varnost, njena uporaba pa bo prispevala k 14. cilju trajnostnega razvoja ZN (UNSDG) za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje naravnih virov.