Projekti

Poenotenje pristopov o morski povezanosti za boljše upravljanje morskih virov

Koordinator projekta: doc. dr. Andreja Ramšak

Oznaka: CA19107

Trajanje: 22. 9. 2020 – 21. 9. 2024


https://www.sea-unicorn.com/ 

V okviru desetletja oceanov ZN je bil projekt SEA-UNICORN "Poenotenje pristopov o morski povezanosti za boljše upravljanje morskih virov" potrjen kot ena najboljših rešitev pred prihajajočimi pomembnimi svetovnimi srečanji o podnebju in biotski raznovrstnosti, ki temelji na poznavanju oceanov.

COST akcijo CA19107 "Poenotenje pristopov o morski povezanosti za boljše upravljanje morskih virov (SEA-UNICORN)" je izvršni sekretar IOC-UNESCO pravkar uradno potrdil kot del aktivnosti ZN v okviru Desetletja znanosti za oceane za trajnostni razvoj 2021-2030. Potrditev je priznanje, da projekt SEA-UNICORN igra osrednjo vlogo v podpiranju poslanstva Desetletja oceanov v pospeševanju in uvajanju novosti v oceanologiji, da bi dosegli trajnostni razvoj ter povezuje ljudi in oceane za dosego vizije Desetletja oceanov "znanost potrebna za ocean, ki ga želimo". Skupaj z drugimi novo potrjenimi ukrepi v desetletju oceanov, predstavlja SEA-UNICORN eno najboljših rešitev, ki temelji na znanju o oceanih v času pomembnih svetovnih srečanj o podnebju in biotski raznovrstnosti.

Za načrtovanje trajnostnih razvojnih strategij je treba razumeti porazdeljenost morske biodiverzitete in kako spremembe vplivajo na delovanje ekosistemov in razvoj vrst. Funkcionalna povezanost opisuje selitvene tokove organizmov v morju in določa ekološko in evolucijsko soodvisnost populacij ter končno usodo vrst in ekosistemov. Zbiranje učinkovitega znanja o morski funkcionalni povezanosti (MFP) lahko zato izboljša napovedi vplivov okoljskih sprememb ter pomaga izboljšati strategije upravljanja in ohranjanja morij. V ta namen je SEA-UNICORN oblikoval svetovni konzorcij, ki že združuje več kot 150 znanstvenikov in deležnikov iz 33 držav. Sodelujoči bodo v prihodnjih letih delili svoje dopolnjujoče se spretnosti in strokovno znanje, da bi pospešili koncepte in metode v nastajajočem področju raziskav morske funkcionalne povezanosti (MFP) ter spodbujali ozaveščenost o osrednji vlogi znanja o MFP za ohranitev morske biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Več na povezah:

Povezave:
https://www.sea-unicorn.com/post/sea-unicorn-is-now-part-of-the-un-ocean-decade 


https://www.oceandecade.org/news/ocean-decade-endorses-new-wave-of-actions-across-the-globe/