Projekti

EOSC-Life - Zagotavljanje odprtega prostora za sodelovanje na področju digitalne biologije v Evropi

Koordinator projekta: Niklas Blomberg

Koordinator za NIB: Kristina Gruden

Oznaka: GA 824087

Trajanje: 1/3/2019-28/2/2023

Projekt EOSC-Life, ki ga financira EU, združuje 13 vseevropskih raziskovalnih infrastruktur za naravoslovje v ESFRI, z namenom vspostavitve skupnega in odprtega digitalnega prostora za raziskave na področju znanostih o življenju. EOSC-Life bo objavil podatke FAIR in katalog storitev za upravljanje, shranjevanje in ponovno uporabo podatkov v evropskem oblaku odprte znanosti (EOSC). Projekt izvaja tudi interdisciplinarne poteke dela za znanstvenike o življenju. Prek odprtih razpisov lahko raziskovalci in projektni konzorciji sodelujejo z evropsko infrastrukturo za raziskave znanosti o življenju in njihovimi tehničnimi strokovnjaki, da svoje podatke, orodja in delovne tokove prenesejo v oblak. Nazadnje, EOSC-Life obravnava tudi politike za podatke o raziskavah na ljudeh v skladu z GDPR s standardi za izvor podatkov in ponovljivost, kar odpira možnost za vzpostavitev registrov za podatke o kliničnih preskušanjih.

NIB bo skupaj z Univerzo v Manchestru  povezal že obstoječe podatkovne zbirke o rastlinah od fenomike do molekularnih profilov in
jih označitil v FAIRDOMhub. NIB bo skupaj z FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, v pomoč pri označevanju nizov podatkov, razvil tudi ontologije rastlinskih genov MapMan.

Spletna stran projekta: https://www.eosc-life.eu/

EOSC-Life je prejel sredstva iz programa Obzorje 2020 od Evropske unije v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 824087.