Projekti

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurencnost slovenskega RRI prostora - Rl-Sl-2

Koordinator projekta: Brane Leskošek

Koordinator za NIB: Kristina Gruden

Oznaka: Konzorcijska pogodba št 1/2019

Trajanje: konec leta 2019 - 31/8/2021

Link do spletne strani projekta: https://www.nib.si/projektinib?view=project&id=382

ELIXIR-SI delno finančno podpirajo:
• Evropska komisija
  · Evropski strukturni in investicijski skladi
  · Program raziskovalnih infrastruktur, Horizont 2020
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
• Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)