Projekti

ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences

Koordinator projekta: Niklas Blomberg

Koordinator za NIB: Kristina Gruden

Oznaka: GA 676559

Trajanje: 1/9/2015-31/8/2019

Spletna stran projekta: link.

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 676559.