Projekti

TRETAMARA

Koordinator projekta: Istituto Nazionele di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Trajanje: od 3.2.2020 do 31.7.2022


TRETAMARA

Trezze, Tegnue and marine environments of the upper Adriatic: management proposals (Grebeni, biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje)

Kontaktna oseba za NIB: Dr. Martina Orlando Bonaca, martina.orlando@nib.si; tel: 059 232 911.

Spletna stran projekta TRETAMARA https://www.ita-slo.eu/sl/tretamara 

Lead partner: Istituto Nazionele di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Trajanje projekta: od 03/02/2020 do 31/07/2022

Cilj projekta TRETAMARA je oblikovati smernice, glede katerih obstaja soglasje na nadnacionalni ravni, za celostno upravljanje morskih habitatov izrednega ekološkega pomena v popolni sinergiji s splošnim ciljem programa, Spodbujanje čezmejne trajnosti in upravljanja, in s projektnimi ukrepi za zaščito in spodbujanje naravnih virov ter okrepitev upravljanja ekosistemov za trajnostni razvoj ozemlja.