Projekti

LIFE-IP NATURA.SI

Koordinator projekta: dr. Matjaž Bedjanič

Oznaka: LIFE17 IPE/SI/000011

Trajanje: 5. 9. 2018 – 31. 12. 2026

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) je strateški naravovarstveni LIFE projekt, v katerem sodeluje 15 partnerjev, vodi pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Ključni cilj projekta je izboljšati upravljanje območij Natura 2000 in stanje ohranjenosti izbranih evropsko ogroženih vrst in habitatnih tipov v Sloveniji. Na NIB EKOS sodelujemo v projektu pri številnih aktivnostih kot strokovnjaki za ptice, hrošče, potočne rake, kačje pastirje in plazilce ter njihova življenjska okolja.

Aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI vključujejo terenske in laboratorijske raziskave za izboljšanje znanja o izbranih vrstah in Natura 2000 območjih, pripravo vsebin za okrepljeno implementacijo upravljavskih programov, pripravo konkretnih varstvenih ukrepov na pilotnih območjih, vzpostavitev bolj učinkovitega monitoringa in dolgoročne nacionalne monitoring sheme, krepitev informiranosti najširše javnosti o Naturi 2000 ter številne druge. Za projekt je ključno izboljšano sodelovanje med različnimi sektorji in deležniki, redno komuniciranje med oblikovalci politik in raziskovalnimi ustanovami ter sodelovanje z lastniki zemljišč, prostovoljci in NVO.

Spletna stran projekta: http://www.natura2000.si/

Facebook profil projekta: https://www.facebook.com/natura2000.si/

Financerji: LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji.