Projekti

Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij (PARC)

Koordinator projekta: Francoska agencija za hrano, okolje ter varnost in zdravje pri delu (ANSES)

Koordinator za NIB: izr. prof. Bojana Žegura

Trajanje: 1.5.2022 – 30.4.2029

Spletna stran: https://www.eu-parc.eu/

PARC je evropski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija (EU) v okviru zdravstvenega programa Obzorje Evropa 2021 (Horizon Europe 2021). Projekt združuje 200 partnerskih organizacij iz 28 evropskih držav ter številne strokovnjake iz celega sveta. Proračun projekta je 400 milijonov EUR.

Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je spodbujanje inovacij pri procesu ocen tveganja kemikalij, ki bodo prispevale k trajnostni rabi in upravljanju s kemikalijami za varno okolje in zdravje ljudi:

a) s krepitvijo znanstvenih podlag za oceno kemičnih tveganj v EU, z združevanjem, ocenjevalcev tveganj in upravljavcev s tveganji z znanstveniki, da se tako pospeši razvoj metod in orodij za naslednjo generacijo znanja in informacij;

b) z omogočanjem prehoda v naslednjo z dokazi podprto generacijo ocene tveganj.

Sodelujočim evropskim institucijami v PARCu se je pridružilo tudi 14 slovenskih zdravstvenih, raziskovalnih in upravnih ustanov ter 3 zunanji deležniki delujoči na področju analize tveganja kemikalij. Analiza tveganja je preplet ocenjevanja tveganj, upravljanja s tveganji in komunikacije tveganj. Na nacionalni ravni bo koordinacija potekala v okviru nacionalnega vozlišča PARC (povezava na objavo novice nacionalnega vozlišča: https://www.nijz.si/sl/partnerstvo-za-oceno-tveganja-kemikalij-parc)


Nacionalni inštitut za biologijo kot pridruženi partner projekta PARC sodeluje pri komunikacijskih aktivnostih projekta (spodbujanje sinergije in sodelovanja z deležniki ter razvoj ustreznih orodij za komuniciranje in razširjanje projektnih rezultatov) ter s strokovnim znanjem prispeva k zapolnitvi vrzeli v znanju o mehanizmih delovanja prioritetnih skupin kemikalij kot so mikotoksini, analogi bisfenola A ter negenotoksični karcinogeni in sodeluje pri razvoju metodologij novih pristopov (NAMs) za ugotavljanje škodljivih učinkov kemikalij, kar bo prispevalo k ustreznejši oceni tveganj kemikalij.

PARC projektne aktivnosti Nacionalnega inštituta za biologijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna v okviru raziskovalnega programa P1-0245.

PARC je aktiven tudi na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.