Projekti

Bilateralni projekt Slovenija-Francija (CEA): Inovativne sonde in inhibicija metaloproteaz za ciljanje glioblastomskih matičnih celic v tumorskem mikrooklju

Koordinator projekta: dr. Barbara Breznik

Oznaka: NC-0023 (D)

Trajanje: 1.2.2022 - 31.1.2024

Financiranje projekta: Raziskovalni projekt NC-0023 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Za preučevanje vloge različnih proteaz pri invaziji možganskega tumorja glioblastoma je nujna potreba po novih biokemičnih orodij, ki bi učinkovito ciljali invazivne in na terapijo odporne rakave matične celice. Metaloproteazi (MMP) 2 in 9 sta povezani z visoko malignostjo in napredovanjem tumorjev ter sta ključni molekuli pri invaziji in interakciji rakavih celic z mikrookljem tumorja. Cilj tega projekta je razviti in ovrednotiti selektivne kemijske sonde za metaloproteazi MMP-2/9 za slikanje in zaviranje njihove aktivnosti v tkivu glioblastoma in v naprednih tumorskih modelih in vitro.

Specifični cilji so:
- razviti selektivne reaktivne sonde, specifične za MMP -2 in -9 za namene detekcije/slikanja in kovalentne inhibicije,
- določiti lokalizacijo, izražanje in aktivnost MMP-2/9 v biopsijah in organoidih glioblastoma ter
- analizirati učinek zaviralcev MMP-2/9 na invazijo glioblastomskih matičnih celic in organoidov.

Novost te strategije je razvoj selektivnih zaviralcev MMP in sposobnost profiliranja MMP v naprednih tumorskih modelih, kar bo vodilo k boljšemu razumevanju napredovanja glioblastoma in možnosti zaviranja MMP-2/9 v glioblastomih in vivo.

Faze projekta

1) Razvoj novih selektivnih reaktivnih sond, ki ciljajo metaloproteazi MMP-2 in MMP-9
Izvaja CEA

2) Določitev lokalizacijo in aktivnost MMP-2/9 v tkivih, organoidih in celicah GBM z uporabo selektivnih protiteles in sond
Izvaja NIB

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/19737