Projekti

FRACTAL – FosteRing green infrAstruCTure in the ALps

Koordinator projekta: Free University of Bolzano-Bozen

Koordinator za NIB: dr. Danilo Bevk

Oznaka: Interreg Alpine Space

Trajanje: 2023 - 2024

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/project/fractal/

Za Alpe je značilna raznolikost naravnih, kmetijskih in majhnih urbanih območij, kjer povezljivost med naravnimi in polnaravnimi ekosistemi ni vedno zagotovljena. Eden najučinkovitejših načinov za podporo ekosistemskim storitvam je uporaba zelene infrastrukture (GI) na lokalni ravni. Na podlagi rešitev razvitih v okviru projekta LUIGI, FRACTAL vključuje lokalne deležnike v uvajanje zelene infrastrukture. Cilj je standardizirati zahteve za načrtovanje zelene infrastrukture na občinski ravni ter razviti komplet izobraževalnih orodij za ozaveščanje prebivalcev.

Vrednost projekta (skupaj za vse partnerje): € 445.786,00 (od tega prispevek ERFD 334.339,50 €).