Projekti

DarCo – Vertikalna razsežnost varstva narave

Koordinator projekta: dr. Stefano Mammola, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque, Italija

Koordinator za NIB: dr. Nataša Mori

Oznaka: »BIODIVERSA+ 2021-2022 JC« DarCo; Pogodba z MIZŠ št. C3330-22-252025

Trajanje: 1.3.2023 – 28.2.2026

Spletna stran: http://www.meg.irsa.cnr.it/index.php/component/content/article?id=105

Financiranje projekta: Skupni razpis Biodiversa+ 2021–2022 »Podpora varovanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov«

DarCo – Vertikalna razsežnost varstva narave (s podnaslovom Stroškovno učinkovit načrt za vključitev podzemnih ekosistemov v post-2020 agende varstva biodiverzitete in spopadanja s podnebnimi spremembami) je mednarodni projekt evropske sheme Biodiversa+, ki združuje 13 partnerjev iz 11 držav pod vodstvom italjanskega koordinatorja (IRSA-CNR). Projekt bo v prihodnjih treh letih pripravil načrte za vključitev podzemnih ekosistemov v strategijo ohranjanje biodiverzitete.

Cilj projekta DarCo je izdelati preglede vzorcev razširjenosti podzemne biodiverzitete v Evropi in razviti jasen načrt za vključitev podzemnih ekosistemov v strategijo Evropske unije (EU) za ohranjanje biodiverzitete do leta 2030. S pomočjo obstoječih podatkovnih zbirk in mednarodne mreže raziskovalcev in znanja bomo zbrali podatke o razširjenosti, lastnostih in filogeniji vseh glavnih skupin podzemnih živali, vključno z raki, mehkužci, žuželkami in vretenčarji. Ti podatki bodo služili za napovedovanje odzivov vrst na človeške pritiske z uporabo hierarhičnega modeliranja. Napovedi razvitih modelov bodo podlaga za prvo dinamično kartiranje podzemeljskega življenja v Evropi. S pomočjo razpoložljivih prostorskih podatkov bomo oblikovali načrt za zaščito podzemne biodiverzitete, ki bo dopolnjeval trenutno mrežo zavarovanih območij EU (Natura 2000), hkrati pa upošteval pričakovane vplive podnebnih sprememb v podzemnih ekoregijah.

Profil na Twitterju