Projekti

Bilaterala Slovenija – Hrvaška: Vpliv podnebnih sprememb na začetek cvetenja fitoplanktona in posledice za dinamiko prehranjevalnega spleta: primerjava med severnim in južnim Jadranom

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Patricija Mozetič

Oznaka: BI-HR/23-24-018

Trajanje: 1.4.2023 – 31.3.2025Cilj dvostranskega sodelovanja slovenskega (MBP-NIB) in hrvaškega (University of Dubrovnik, Institute for Marine and Coastal Research) partnerja je boljše razumevanje trofičnih odnosov na najnižjih ravneh pelagičnih prehranjevalnih spletov v severnem in južnem Jadranu, ki sta pod vplivom podnebnih sprememb.