Projekti

TRECap - Trezze, tegnue in morska okolja severnega Jadrana: kapitalizacija

Koordinator projekta: OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Koordinator za NIB: dr. Ana Fortič

Trajanje: 1.9.2023 - 31.8.2025

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/trecap


Trezze, tegnue in morska okolja severnega Jadrana: kapitalizacija

SLO:

Cilj projekta je izboljšati upravljanje vseh zavarovanih območij v Severnem Jadranu z zagotavljanjem primerov najboljše prakse, kot sta mreža za spremljanje podnebnih sprememb in čezmejna strategija za upravljanje velikega leščurja (Pinna nobilis) v Severnem Jadranu. Poudarek je na skupnem pristopu, ki bo lahko prinesel rezultate na ravni Severnega Jadrana.

IT:

L’obiettivo del progetto è migliorare la gestione di tutti i siti protetti del Nord Adriatico fornendo esempi replicabili di buone pratiche come la rete di monitoraggio dei cambiamenti climatici e una strategia transfrontaliera per la gestione di Pinna nobilis in Alto Adriatico. Il principale aspetto innovativo è determinato dall’approccio congiunto che sarà in grado di offrire risultati a scala di Nord Adriatico.