Projekti

Interreg BEE2GETHER: Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel

Koordinator projekta: Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura

Koordinator za NIB: dr. Danilo Bevk

Oznaka: Interreg Italia Slovenija

Trajanje: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/bee2gether

BEE2GETHER izkorišča glavne rezultate projekta ITA-SLO 14-20 BEE-DIVERSITY, da bi jih okrepil, seznanil s širšo publiko in razširil na širšem območju. Projekt, ki gradi na preteklih izkušnjah, nadalje razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike. Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu PP karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšati nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta model upravljanja temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP).

Cilji

 • Glavni cilj projekta je čezmejni akcijski načrt za trajnostno kmetijstvo ter vključitev v regionalne in nacionalne politike.
 • Projekt razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike.
 • Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu PP karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšati nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 • Upravljanje temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP). omogoča optimizacijo in standardizacijo upravljanja čebelnjaka in kapilarno zbiranje uporabnih podatkov (preko panja), ki jih lahko preko APP upravlja.
 • Olajša čezmejno uporabo za opredelitev modelov trajnostnega okoljskega upravljanja v velikem obsegu.
 • Projekt organizira cikle seminarjev (v ITA in SLO) za sektorske operaterje o inovacijah v čebelarstvu, dobrih praksah in biotski raznovrstnosti, pa tudi za šole z vključenostjo na podlagi namestitve učnih čebelnjakov in hišic za divje čebele.

V projektu sodeluje pet partnerjev iz Slovenije in Italije:

 • Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura (vodilni)
 • Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Regijska razvojna agencija ROD
 • Kmetijski inštitut Slovenije

Skupna vrednost projekta: 722.203,13 €
Prispevek ESRR: 577.762,50 €