Projekti

Bilateralni projekt Slovenija - Bosna in Hercegovina: 3D celični modeli - alternativa poskusom na živalih

Koordinator projekta: izr. prof. Bojana Žegura

Oznaka: BI-BA/24-25-017

Trajanje: 1.1.2024 – 31.12.2025

Bilateralni projekt BI-BA/24-25-017 financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) iz državnega proračuna.