12 maj
12. maj Mednarodni dan zdravja rastlin

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni12. maj Mednarodni dan zdravja rastlin


Generalna skupščina Združenih narodov je  v tem letu sprejela resolucijo in razglasila 12. maj za mednarodni dan zdravja rastlin. Rastline so nujne za obstoj življenja na zemlji, nujne za delovanje ekosistemov in hkrati predpogoj za preskrbo s krmo za živali in s hrano za človeštvo, še zlasti v luči hitro naraščajoče svetovne populacije.


Danes razumemo, da so globalizacija, trgovina, podnebne spremembe in zmanjšana odpornost proizvodnih sistemov zaradi desetletij intenzivnega kmetijstva pomembno povečale tveganje za širjenje rastlinskih škodljivcev in s tem rastlinskih bolezni po celem svetu.

Mednarodni dan zdravstvenega varstva rastlin bo tako vsako leto priložnost, za dvig ozaveščenosti javnosti o ključnem pomenu zdravja rastlin in hkrati za spodbujanje ukrepov za zmanjšanje tveganja širjenja rastlinskih škodljivcev s trgovino in potovanji ter za krepitev nacionalnih in mednarodnih sistemov spremljanja ter zgodnjega opozarjanja na prisotnost škodljivcev. Pomembna je spodbuda trajnostnega obvladovanja škodljivcev, da se zmanjša onesnaževanje okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Za doseganje vseh naštetih ciljev bo potrebno spodbujati vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije področja zdravstvenega varstva rastlin.

To leto na Nacionalnem inštitutu za biologijo (http://www.nib.si/) obeležujemo 25. obletnico diagnostike rastlinskih bolezni. Na področju diagnostike rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem, je Nacionalni inštitut za biologijo med vodilnimi na svetu (dodatne informacije na: http://www.nib.si/storitve-in-produkti#example-2-tab-1).