09 jan
Izšel je zbornik predavanj v okviru Zaključne konference projekta LIFE Stop CyanoBloom: Celinska vodna telesa – monitoring in metode obvladovanja cvetenja cianobakterij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Nacionalni inštitut za biologijo sodeluje pri projektu LIFE CyanoBloom - Inovativna tehnologija za kontrolo cvetenja cianobakterij, ki ga sofinancira evropski finančni instrument LIFE, vodi pa ga podjetje Arhel, d. o. o.. Vodja projekta na NIB je izr. prof. dr. Bojan sedmak.

Cilj projekta je doseči preprečevanje cvetenja cianobakterij, ki predstavljajo pereč problem evtrofnih, to je s hranili bogatih vodnih teles v svetovnem merilu. Posledično pričakujemo odsotnost cianotoksinov, ki jih tvorijo cianobakterije in predstavljajo pomembno tveganje za zdravje. V triinpol leta trajajočem projektu bomo predstavili delovanje visokotehnološke rešitve na dveh stoječih vodnih telesih, kjer bomo izvedli obsežne nadzorne meritve okoljskih parametrov in učinkovitosti delovanja sistema. Predvidevamo, da bo inovativna tehnologija znatno prispevala k dvigu kakovosti stoječih voda, kot so različne akumulacije, ribogojne in kopalne vode ter površinska zajetja pitne vode.

Inovativna tehnološka rešitev vključuje na vodi mobilno delovno ploščad z naprednim senzornim sistemom zgodnjega zaznavanja cianobakterij in določenih fizikalno-kemijskih parametrov. Zmanjševanje koncentracije cianobakterij bo doseženo z elektrokemijskim sistemom proženja litičnega cikla. Mobilnost naprave bo zagotavljal avtonomni premičnim sistem s pomožnim napajanjem s fotonapetostnimi sončnimi celicami. Naprava bo tudi zbirala in hranila vzorce za nadaljnjo laboratorijsko analizo. Sistem bo v realnem času prenašal izmerjene parametre preko omrežja GSM, ki bodo na voljo na spletni strani projekta. 


Z veseljem vas lahko obvestim, da smo po zaključku projekta LIFE Stop CyanoBloom (Inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij) izdali zbornik predavanj v okviru

Zaključne konference projekta LIFE Stop CyanoBloom : Celinska vodna telesa – monitoring in metode obvladovanja cvetenja cianobakterij

 

Zbornik je dosegljiv na spletni strani konference:

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/?page_id=6217&lang=sl

oziroma na naslednji povezavi:

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/wp-content/uploads/Zakljucna-konferenca-LIFE-Stop-CyanoBloom-2016.pdf

 

Na spletni strani si lahko ogledate tudi predavanja in fotografije s konference.

 

Vabljeni tudi k ogledu zbornika zaključne konference projekta LIFE PharmDegrade, ki je dosegljiv na naslednji povezavi:

http://lifepharmdegrade.arhel.si/wp-content/uploads/Zakljucna-konferenca-LIFE-PharmDegrade-20162.pdf

 

Za več informacij kontaktirajte:

Dr. Maja Zupančič Justin
Mobile: +386 (0)31 361 698
Tel: +386 (0) 59 033 386
e-mail: maja.justin@arhel.si


OUR LIFE PROJECTS:

http://lifepharmdegrade.arhel.si/

http://lifestopcyanobloom.arhel.si/

http://liferesoil.envit.si/?lang=sl